a  l  n  e  @  a  r  t  g  a  l  l  e  r  y  -  a  l  n  e  .  c z
Alena Nestrojilová - narozená 19.8.1954 v Brně, absolventka SUPŚ v oboru užitá grafika.
V letech 1974 - 2004 samostatný výtvarník ve výrobním podniku, autorka scénářů
a realizátorka mnoha výstav v oboru nábytku a bytové kultury.
Autorka mnoha prospektů, katalogů různých výrobků a řady nástěnných kalendářů s různou tématikou. Ve volné tvorbě se věnovala knižní ilustraci, oděvnímu designu. Je autorkou několika průmyslových vzorů, nejen čalouněných pohovek a křesel, ale i například brýlí.
S příchodem počítačů a grafických programů přešla na technologii počítačové grafiky. Ta je již považována za plnohodnotnou grafickou disciplínu. Počítač je pouze nástrojem, který lze použít dobře i špatně, stejně jako klasické grafické techniky. Počítačová grafická technika plně odpovídá duchu doby. Takto vytvořené obrazy vhodně korespondují se současným Interiérem. Technika počítačové grafiky má několik nezaměnitelných originálních předností.

Zobrazené předměty mohou mít přímo osobní vztah k budoucímu majiteli. Technika je kombinací koláže, to znamená práce s vrstvami a tiskem. Počítačovou technologií lze vytvořit různé verze barevnosti a rozměrů. Grafiku lze označit datem vzniku a šifrou autora i majitele. Je možno vytvořit pracovní návrh i nátisk, u kterého budoucí majitel odsouhlasí, obsah, barevnost, rám. Tímto způsobem lze dokonale sladit obraz s interiérem, do kterého je určen a majitel se tak může spolupodílet na vytvořeném díle. Pracovní kopie mohou být použity se souhlasem majitele k případným výstavním účelům.
Morální povinností autora je stejně jako u klasických grafických technik dodržet originalitu díla.
Nyní se Alena Nestrojilová věnuje převážně volné tvorbě, v níž je část ovlivňována činností rodinné firmy, která se zabývá renovací historických vozidel. Renovované automobily se mnohdy podobají sochám, které inspirují autorku k dílům, která vzdávají poctu všem bezejmenným i známým konstruktérům a řemeslníkům, kteří dokázali doslova holýma rukama postavit pohyblivé sochy ze dřeva a plechu, nazývané automobily.

Autorka má přímo osobní vztah k jednotlivým zobrazeným automobilům. Dům se stal útulkem pro opuštěná, životem opotřebovaná auta, bohatá na vlastní historii.
Často životopis automobilů je tím hlavním impulsem k vytvoření výtvarného díla.
Zobrazuje pouze automobily, které prošly rodinnou renovační dílnou a prožívala s nimi celou dobu renovace, až po jejich znovuzrození doslova z prachu cest, rzí, plísní,…..

Na první dojem povrchní líbivá koláž je však výsledkem složité práce na počítači a manuální práce v renovační dílně. Všechny efektní záběry jsou pořízené autorkou.ou, nevznikly při návštěvách výstav ani kopiemi jakýchkoli publikací.